Prioriteit voor onderhoud fietspaden en trottoirs

Minder auto’s door de straten en meer fietsers en voetgangers. Minder fijnstof in de lucht en meer buiten bewegen is goed voor onze gezondheid én voor het klimaat. Daarom hebben wij extra aandacht gevraagd voor de bermen en voor het onderhoud van fietspaden en trottoirs in het beleidsplan onderhoud wegen.

Positief over beleidsplan onderhoud wegen
Wij zijn positief over het nieuwe beleidsplan onderhoud wegen. De kwaliteit van alle wegen is grondig geïnspecteerd. Er ligt voor de komende jaren een planning voor het wegonderhoud, zodat achterstallig onderhoud gaat verdwijnen. Waar mogelijk wordt asfalt vervangen door stenen of ander doorlaatbaar materiaal. Hierdoor kan kostbaar regenwater beter in de aarde komen.

De bermen…. geen puin!
Speciale aandacht vragen wij voor de bermen. Daar waar de berm tijdens het passeren wordt gebruikt als uitwijkmogelijkheid komt robuuste bermverharding. Door daarbij te letten op een open structuur verdwijnen niet alleen de kuilen, maar kan het water ook gemakkelijker de bodem in. Dat alles is niet onmiddellijk gerealiseerd en daarom hebben wij de uitdrukkelijke wens dat de gemeente nu stopt met het gebruik van puin als verharding in de berm. Het stof in dit puin is ongezond voor fietsers en wandelaars.

Voor de fietspaden en trottoirs kan het nog beter
In het beleidsplan staat dat de verharding van fiets- , wandelpaden en trottoirs wordt verbeterd. Dat is wat ons betreft onvoldoende. Het belang van fietsen en wandelen is dermate groot en urgent, dat deze in de planning een aparte prioriteit dient te hebben. Een extra inhaalslag is hier nodig.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *