Deelname Marjo Stevens aan klankbordgroep sociaal domein

Ongeveer 3 jaar geleden heeft de Rekenkamer aan de gemeenteraad geadviseerd om te onderzoeken welke informatie de gemeenteraad zelf nodig heeft om te kunnen sturen (kaders stellen) en te controleren op wat de gemeente realiseert op het sociaal domein. Hierbij gaat het onder andere om de zorg en het tegengaan van armoede en het bieden van financiële zekerheid. Vorige maand presenteerde de Rekenkamer een evaluatie van het armoedebeleid en de schuldhulpverlening van de afgelopen 4 jaar in Heusden. Opnieuw was de conclusie dat de gemeente en de gemeentelijke uitvoeringsorganisaties, zoals Baanbrekers, amper over informatie beschikt om te bepalen of het beleid enigszins op koers is, laat staan tot resultaat leidt.

Marjo Stevens, raadslid GroenLinks-PvdA Heusden

Het heeft misschien wat lang geduurd, maar tijdens de afgelopen raadsvergadering (9 mei 2023) is eindelijk afgesproken dat er vanuit de raad een klankbordgroep komt om te bepalen welke informatie de gemeenteraad nodig heeft om te sturen en te controleren op het gebied van het sociaal domein. Marjo Stevens, raadslid GroenLinks-PvdA Heusden, is één van de 7 raadsleden die aan de klankbordgroep gaat deelnemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *