Meer groen in de kernen

GroenLinks-PvdA Heusden, progresssief, sociaal en groen

De klimaatverandering veroorzaakt extremer weer: heftige regenval en periodes van droogte en hitte. Meer groen helpt om droogte, hitte en wateroverlast tegen te gaan.

Minder hitte-eilanden
Verharde terreinen en daken van gebouwen vormen ‘hitte eilanden’ met hoge temperaturen. We kunnen de hitte beperken met meer groene daken, groene voortuinen, geveltuintjes, groenstroken en parken met struiken, bomen en waterpartijen. Met bloeiende planten versterken we de biodiversiteit nog extra. Kleine bosschages van fruitbomen, bessenstruiken en kruiden leveren een gezonde snack. En met hun diepe wortels houden bomen en struiken ook het water beter vast.

Foto GroenLinks-PvdA Heusden: groendak met sedum

Verminderen wateroverlast
Het regenwater van de straten en huizen moet niet meer in het riool verdwijnen, maar direct in de grond. Dit kan door meer kuilen (wadi’s) aan te leggen, als aanvulling op de waterbergingen. Net als waterdoorlatende verharding op parkeerplaatsen. En het afkoppelen van regenpijpen.

Buurtbewoners en gemeente samen
Met meer groen in de kernen en wijken komt er meer ruimte voor spelen, wandelen en fietsen. Meer ruimte voor bomen, struiken, meerjarige planten, insecten, vogels en kleine zoogdieren. En meer ruimte voor water. Gebaseerd op plannen van de buurtbewoners zelf, gemaakt samen met de gemeente.

Wat is nodig om meer groen in de kernen te realiseren?
Heel veel bomen planten, ook in de kernen. De bomen in hun oude glorie terugbrengen in de doorgaande straten. Zo nodig ten koste van parkeerplaatsen en niet tegengehouden door het soms verleggen van leidingen. Stimuleren en faciliteren van groene gevels en groen daken, afkoppelen van regenpijpen van het riool en stimuleren dat voortuinen niet verstenen. Kapvergunningen geven we minder gemakkelijk af. En, voor elke boom die de gemeente zelf kapt, plant de gemeente twee nieuwe bomen aan.

Tot zover onze droom, met teksten die afkomstig zijn uit het (concept) Programma van GroenLinks-PvdA Heusden 2021 – 2025. Nu terug naar de realiteit in Heusden.

Newtonlaan. Hoe het niet meer moet!
Een gemeente die zonder kapvergunning, compensatieplan of afstemming met de buurt zelf plannen maakt en bomen kapt (Soedanlaan/Afrikalaan en Duinweg in Drunen). Een gemeente waar de afgelopen 3,5 jaar al ruim 1000 bomen zijn gekapt en waar nog meer gekapt gaat worden. Een gemeente die bezuinigt op het groen. Een gemeente waar een discussie van bewoners met de afdeling groen soms zinloos lijkt. Een gemeente met een raad die alle (niet eigen) moties verwerpt die gaan over het kappen of het aanplanten van bomen.

Op dit moment is er onrust over beplanting en bomenkap bij bewoners in de Newtonlaan in Vlijmen. Het is nu aan de gemeente om te laten zien dat ze ook echt luistert naar haar inwoners. En mocht het toch nodig zijn, vervolgens is het aan de raad om hierover in gesprek te gaan met burgemeester en wethouders.

We zien te veel bomenkap in onze gemeente. Het wordt tijd dat tegen te gaan.

inwoner Vlijmen

5 reacties

 1. Heusden propageert een duurzamer en gezonder beleid voor de inwoners. Tegenwoordig ziet men steeds meer mensen wandelen. Op bijvoorbeeld veel plekken in Vlijmen zie je straten zonder echte trottoirs, wel veel ruimte voor auto’s. Wij wonen in wijk De Vijfhoeven. Wij houden van wandelen. Rond de Vijfhoeven heb je nauwelijks veilige wandelpaden en vaak geen trottoirs, zonder dat het verkeersbord “Erf” is geplaatst. Op de Voordijk is het al helemaal gevaarlijk om je als voetganger voort te bewegen. Vanuit onze wijk is er geen enkel (veilig) wandelpad in de omringende natuur. Dat terwijl een wandelpad maar half verhard hoeft te zijn, dus dat is niet zo duur. Het centrum van Vlijmen is ook zeer onveilig voor fietsers. De fietsers en het autoverkeer raken elkaar, als het ware. In het hele centrum zou 30Km/h het maximum moeten zijn en bredere fietspaden gescheiden door een drempel.

  1. Zou dus mooi zijn als we tussen de Voordijk en de Voorste Zeedijk de Groene Rivier zouden kunnen realiseren: een combinatie van een robuuste ecologische verbindingszone tussen de Moerputten en Sompen en Zooislagen en een recreatiewandelgebied. Het wandelgebied zou dan in het nieuwe natuurgebied kunnen liggen maar ook op de grasdijken rondom Sompen en Zooislagen. Een prachtig nieuw wandelgebied direct buiten de bebouwde kom van Vlijmen. Zie verder https://hetvlijmenslint.nl/ecologische_verbindingszone_de_groene_rivier/

 2. Helemaal eens met deze reactie. En, een goed voorbeeld van wat we in de gemeente nog kunnen verbeteren. Waarbij juist veel buiten zijn en vaak bewegen, bijvoorbeeld door te wandelen of te fietsen, zo belangrijk is. Gewoon omdat het fijn is om te doen en ook voor onze gezondheid.

  (Reactie namens GroenLinks-PvdA Heusden, Marjo Stevens)

 3. Met de reactie van Theo de Wijs kan ik t helemaal eens zijn. Ik heb eerder gereageerd over het harde rijden in de kern van Vlijmen. Toen kreeg ik als reactie: We wachten de
  Gol-plannen af.
  Hoe lang zal dat gaan duren?
  Het zou fijn zijn als PvdA-Groen links en natuurlijk ook meer partijen in Heusden, zich zouden inzetten voor 30 km in de kern van Vlijmen.

  1. Dank voor de reactie. Vanuit GroenLinks-PvdA zetten wij ons inderdaad in voor 30 km/h in de kernen en zeer zeker ook voor de kern van Vlijmen. Daarbij zetten we ons ook in voor gevaarlijke verkeerspunten voor fietsers. Zoals bijvoorbeeld bij de kruising Mommersteeg/Wilhelminalaan, waar ook veel schoolkinderen fietsen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *