Gemeente, trek de zon-op-dak-spurt!

Landelijke motie zon op dak

Recent heeft de Tweede Kamer (met 125 stemmen voor) een motie van SP’er Renske Leijten aangenomen. De onderbouwing en het beslispunt luiden als volgt: ‘overwegende dat land in de eerste plaats moet worden gebruikt voor natuur, landbouw, bouwen en recreatie; constaterende dat 92 procent van de elektriciteit die huishoudens gebruiken, kan worden opgewekt door zonnepanelen op alle geschikte daken te plaatsen; verzoekt de regering zich in te zetten dat zon op dak de norm wordt.’

Motie in de gemeente Heusden

Onlangs heeft ook de gemeenteraad van Heusden unaniem een motie aangenomen met de oproep om op korte termijn aanjaagplannen te presenteren die isolatie van gebouwen en het plaatsen van zonnepanelen op daken en boven parkeerplaatsen bewerkstelligen. En om het isoleren van gebouwen, het plaatsen van zonnepanelen boven parkeerplaatsen en het plaatsen van zonnepanelen op gebouwen tot speerpunten en prioriteiten te maken voor het behalen van de klimaatdoelen.’’

Niet alleen praten, maar ook handelen

Nu de politiek zowel landelijk als lokaal unaniem bijna hetzelfde wil is het tijd dat we ernaar gaan handelen. Volgens een analyse van Deloitte is er in Nederland 892 km² (~125.000 voetbalvelden) aan dakoppervlak geschikt voor plaatsing van zonnepanelen. Daar zouden 270 miljoen zonnepanelen op kunnen. Die zijn samen goed voor 50% van het Nederlandse stroomgebruik. Er is dus echt een wereld te winnen. Wij willen dat de gemeente daarin het goede voorbeeld geeft. Daarom hebben wij aan het college gevraag om in kaart te brengen welke daken de gemeente direct of indirect allemaal in beheer heeft. Liggen er nog geen zonnepanelen op die daken? Kunnen er technisch gezien wel zonnepanelen geplaatst worden? Doe dat zo snel mogelijk, trek die spurt.

Maar wij beseffen dat alleen het volleggen van ‘publieke daken’ natuurlijk niet genoeg is. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek lagen er in 2019 ongeveer 16 miljoen zonnepanelen op Nederlandse daken. Dat getal zal nu fors hoger zijn, maar nog steeds heel ver afliggen van de 270 miljoen zonnepanelen die er geplaatst kunnen worden. Daarom roept GroenLinks-PvdA de gemeente op om eigenaren van panden te helpen bij de financiering van isolatie of het plaatsen van zonnepanelen. Bijvoorbeeld via een gemeentelijk stimuleringsfonds, waarbij de terugbetaling kan via de besparing op de energielasten. Een dergelijk gemeentelijk steuntje in de rug kan het voor veel mensen aantrekkelijk maken om ‘een paneeltje bij te dragen’ aan een beter klimaat. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *