https://www.bergschemaasveren.nl/bernseveer/

Blijven de ponten heen en weer gaan?

GroenLinks-PvdA Heusden heeft afgelopen raadsvergadering (9 mei 2023) tegen de zienswijze gestemd om tarieven in te voeren voor een overtocht over de Bergsche Maas. Wij vinden dat de financiële problemen bij de Bergsche Maasveren niet op de directe gebruikers afgewenteld mogen worden. De Stichting Bergsche Maasveren en de Raad van Toezicht vanuit de gemeenten, had wat ons betreft eerder moeten waarschuwen en met plannen moeten komen voor de toekomst van de veren.

Verdwenen bruidsschat

In 2009 is het beheer en onderhoud van de Bergsche Maasveren door het ministerie van (toen) Verkeer en Waterstaat overgegaan naar Heusden, Waalwijk, (nu) Altena en Zaltbommel. Met daarbij een zogenoemde bruidsschat. Die bruidsschat was bedoeld voor de komende 30 jaar. Uit het rendement op de bruidsschat, bijvoorbeeld via te ontvangen rente, kunnen de pontjes dan gefinancierd worden. Maar blijkbaar is de afgelopen jaren dit rendement zo laag geweest dat ook het geld van de bruidsschat zelf wordt opgebruikt. Dus, straks geen geld meer voor het beheer en onderhoud van de pontjes. Daarom wordt nu voorgesteld om de gebruikers van de pontjes te laten betalen voor een overtocht. GroenLinks-PvdA Heusden vindt dit principieel niet juist.

Plan voor de toekomst

Naast dat we zeer verbaasd (verbijsterd) zijn over de slechte financiële resultaten van de afgelopen jaren, willen we nu vooral een goed plan voor de toekomst zien. Hebben we in 2040 nog steeds pontjes, wordt misschien wel gedacht aan een extra brug, of is het de bedoeling dat er dan tussen o.a. Herpt en Bern geen verbinding meer is? Hoe kan een goede businesscase gemaakt worden, als we niet weten wat de komende 15 jaar nodig gaat zijn? Net zo, omdat de afgelopen jaren het rendement slecht was, wordt nu voorgesteld om tarieven te gaan heffen. Maar als de komende jaren de (aandelen van de) bruidsschat wel meer gaan opbrengen, wordt dan het betalen weer afgeschaft? Ofwel, wat is het plan? Wat kunnen we verwachten naar de toekomst toe? Wat zijn de criteria voor wel/niet tarief heffen en voor de hoogte van de prijzen?

Wat GroenLinks-PvdA Heusden betreft, blijven de pontjes ook nog varen na 2039. Daarvoor moet echter wel een degelijk financieel plan worden opgesteld. Tot die tijd moet er alles aan worden gedaan om de overtocht gratis te houden. Via bijdragen van Rijkswaterstaat (zij hebben namelijk geen brug hoeven aanleggen over de Bergsche Maas), de Provincie, of welk fonds dan ook. En, net zo via een bijdrage van de gemeenten.

Amendement Heusden Eén, GroenLinks-PvdA: gratis overtocht voor alle landbouwverkeer

Omdat we voorafgaand aan de raadsvergadering al merkten dat de meeste partijen voor de zienswijze voor de betaalde overtochten zouden gaan stemmen, hebben we gekeken hoe we de ergste negatieve effecten van de tariefheffing toch nog wat konden verminderen. Voor GroenLinks-PvdA Heusden betekent dit dat we zo min mogelijk extra milieu- en verkeersbelasting willen doordat mensen gaan omrijden om kosten te besparen, dat al het vergelijkbare landbouwverkeer op eenzelfde manier behandeld wordt en dat onze inwoners met weinig geld geen nadeel mogen ondervinden. We hebben daarom een amendement van Heusden Eén, om al het landbouwverkeer vrij te stellen van tariefheffing, samen met hen ingediend. Met één stem tegen, is dit amendement aangenomen. Dit betekent dat de wethouder deze zienswijze gaat inbrengen in de Raad van Toezicht van de Bergsche Maasveren.

Binnenkort willen we van de wethouder nog horen welke gemeentelijke mogelijkheden er precies zijn voor inwoners bij wie de tariefheffing leidt tot financiële problemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *