Vereniging & vrije tijd, Cultuur en Sport

Het cement van onze samenleving: de vereniging. Of het nu gaat om de harmonie, de sportvereniging, de bridgeclub of de fotoclub. In de vereniging ontmoeten mensen elkaar, worden samen activiteiten ondernomen en opgezet.

Voor GroenLinks-PvdA Heusden zijn de verenigingen belangrijke bouwstenen van onze Heusdense samenleving. Vanuit deze beleving vinden we dat sport en cultuur de nodige aandacht moeten krijgen binnen Heusden. De afgelopen corona periode heeft dit meer dan eens aangetoond. Bewegen is noodzakelijk voor een goede lichamelijke gezondheid en elkaar ontmoeten is een basisvoorwaarde voor een goede geestelijke gezondheid.

Sport
De PvdA-Heusden vindt sport en bewegen belangrijk voor iedereen: voor de gezondheid, als middel voor participatie, voor de gezelligheid, om spelregels te leren, om te leren samenwerken of om gewoon lekker in je vel te zitten. Wij zijn daarom voorstander van het stimuleren van sport en beweging voor iedereen, in de volle breedte, voor jong en oud, met of zonder beperkingen.

(Samen) Sporten bevordert niet alleen de lichamelijke en geestelijke gesteldheid maar geeft ook normen en waarden doordat men samen moet werken. Elkaar stimuleren en motiveren is belangrijk. Vanuit deze beleving willen we dat iedereen een goede toegang heeft tot sportmogelijkheden. Bijvoorbeeld door het gebruik van de Heusdenpas te stimuleren of vanuit scholen meer aandacht te geven aan het deelnemen aan sportactiviteiten. Het deelnemen aan sportactiviteiten kan ook een goede bijdrage leveren aan de integratie.

GroenLinks-PvdA spoort altijd aan tot innovaties en verbeteringen. Dat geldt ook voor de sportclubs. Wij vinden dat zij – waar mogelijk – gebruik horen te maken van elkaars faciliteiten zoals velden, kleedkamers en materiaal. Daarnaast roepen we de verenigingen op om hun ruimtes beschikbaar te stellen aan anderen om zo de ruimtes efficiënter te gebruiken. Door bijvoorbeeld bestuurskamers te verhuren als vergaderruimtes kan dat bijdragen aan de betaalbaarheid van de sport. Ook vragen we van sportverenigingen om daken beschikbaar te stellen om zonnepanelen op te plaatsen.

Sporten en bewegen begint het liefst zo jong mogelijk. Wij vinden het heel belangrijk om juist kinderen te stimuleren om in beweging te zijn. Dit doen we door bijvoorbeeld voldoende speelplekken te realiseren en ervoor te zorgen dat álle kinderen zwemdiploma’s halen. Vooral álle kinderen aan het bewegen krijgen is voor ons heel belangrijk. Als ouders minder draagkrachtig zijn kan dat bij ons nooit een reden zijn om niet te kunnen sporten

Cultuur
GroenLinks-PvdA vindt dat cultuur onmisbaar is voor mensen persoonlijk, maar ook voor de samenleving als geheel. Cultuur is heel breed: van tradities als gildes en carnaval tot de harmonie. Van bandjes en dansen via schilderen en creëren naar de bibliotheek en de galeries in Heusden Vesting.

De afgelopen jaren hebben wij ingezet op cultuur voor en door Heusdenaren. Omdat de meeste mensen mobiel zijn kunnen zij in de ons omringende steden genieten van theaters, musea en bioscopen. Lokaal kunnen we door culturele instellingen, kunstenaars, scholen en inwoners samen de ruimte te geven de cultuur in Heusden verder laten bloeien.

Cultuur is belangrijk binnen onze maatschappij. Het samen muziek maken en luisteren naar muziek is ontspannend en verrijkend. Theater geeft een spiegel op onze maatschappij en kan ons leren anders naar de wereld te kijken. Dit geldt ook voor het kijken en waarnemen van onze samenleving via een tentoonstelling. Vanuit GroenLinks-PvdA Heusden willen we de cultuuractiviteiten bevorderen door het faciliteren van goede huisvesting.

Bibliotheek
Een belangrijke culturele- en educatieve instelling in onze gemeente is de bibliotheek. Die zien wij als laagdrempelige ontmoetings- en leerplaats. Dat betekent dat bibliotheken een bijdrage leveren aan de bestrijding van (eventueel aanwezig) analfabetisme en laaggeletterdheid. Wij stimuleren de bibliotheek om zoveel mogelijk de samenwerking te zoeken met andere relevante partijen. Bijvoorbeeld door basisscholen te helpen met het vormgeven van leesonderwijs. Ook vinden wij het belangrijk dat culturele instellingen zoveel mogelijk de handen ineenslaan om tot geschikte ruimtes te komen voor lezen, cultuur en spel.

Onze inzet voor verenigingen en vrije tijd:

  • Geldgebrek mag voor kinderen nooit een reden zijn om niet te sporten.
  • Deelname aan verenigingen stimuleren.
  • Verenigingen faciliteren zodat zij hun leden en publiek een goede en veilige omgeving kunnen bieden.
  • Openluchtzwembad Het Run blijft open.
  • Individuele sportactiviteiten ondersteunen door veilige fiets en wandelpaden te bieden.
  • Voorzieningen op pijl houden.
  • De bibliotheek zoekt nadrukkelijk de samenwerking met basisscholen.