Frits ten Cate

Mag ik even voorstellen
Ik ben Frits ten Cate, 60 jaar jong en woon nu bijna 30 jaar met mijn vrouw in Drunen. We hebben vijf zoons waarvan de meesten al zijn uitgevlogen en hun eigen leven aan het inrichten zijn. In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij Arcadis waar ik de functie voor senior kostendeskundige voor infrastructuurprojecten invul. Mijn drive hierin is om samen met mijn collega’s te streven naar een duurzame leefomgeving. Mijn hobby’s zijn (duurzaam) reizen, fietsen, wandelen en lezen.

Waarom de politiek in
Mijn grote drijfveer is om een gezonde samenleving te creëren waarin in een goed evenwicht met de omgeving mensen kunnen leven. Daartoe zijn, zoals we allemaal weten veel veranderingen noodzakelijk in zowel ons eigen gedrag maar ook in hoe onze leefomgeving ingericht moet worden. Vanuit deze gedachte zal iedereen zijn naar vermogen zijn bijdrage moeten leveren binnen de gemeente Heusden voor anders ingerichte samenleving.

Wat wil je bereiken?
Ik zou graag zien dat we veranderingen doorvoeren op een menselijke schaal. Als ik bijvoorbeeld kijk naar duurzaamheid dan gaat mijn geachte uit naar bijvoorbeeld kleinere windmolens, veel zon op het dak. Verder hoop ik te bereiken dat op verenigingsgebied (sport en cultuur) veel mensen gaan participeren. Verenigingen is het cement van onze samenleving, mensen komen er samen, werken samen aan een resultaat en kijken er naar elkaar om. Als laatste wil ik sterk maken voor een omgeving waarin gezonde beweging goed en veilig mogelijk is door bijvoorbeeld meer en veilige fiets- en wandelpaden.