Zorg

Zorg draait om mensen en niet om cijfers. Zorg is zonder drempels toegankelijk, liefst dicht bij huis.

De gemeente faciliteert zorg door aanbieders bij elkaar te brengen. Dit gebeurt in onze gemeente via de organisatie met de naam “Bijeen”. Daar zijn alle organisaties op het gebied van zorg- en hulpverlening bij elkaar gebracht. Iedereen met een zorgvraag kan bij “Bijeen” aankloppen. Zij zorgen dan dat de inwoner met de juiste zorgaanbieder in contact wordt gebracht. Voor mensen die dat willen en kunnen is er voldoende ruimte om zelf de zorg te organiseren.

Het idee is goed, maar de uitvoering moet beter. Wachtlijsten moeten korter en dat betekend ook dat de gemeente meer middelen beschikbaar moet stellen. Op deze wijze zet de gemeente zich in om de aangeboden zorg toegankelijk te maken, juist voor hen die de weg naar de instanties niet weten te vinden. Met een ruime taakopvatting, zeker waar het de zorg voor kinderen betreft. Vroegsignalering van situaties waar hulp/zorg nodig is, is in de werkwijze geborgd.

Marktwerking in de zorg vereist bijzondere aandacht voor hoe de zorg wordt aanbesteed. Selecteer niet op de laagste prijs maar ga voor kwaliteit en innovatie. Inkoopbeleid zit dat vaak in de weg. De gemeente moet juist in haar inkoopbeleid sturend zijn op méér kwaliteit en innovatie.

Zorg is geen bulkproduct, maar maatwerk, geleverd door professionals die voldoende tijd en aandacht kunnen besteden aan alle mensen die aan hun zorg toevertrouwd worden. Een combinatie van mensen die een breed zicht op het zorgaanbod hebben en specialisten in deelgebieden is noodzakelijk om tot de juiste zorgverlening te komen.

De gemeente zorgt voor voldoende woningen die geschikt zijn voor de (zorg)situatie van haar inwoners. Als inwoner kun je er op vertrouwen dat er binnen korte tijd een geschikte woning beschikbaar is zodra je daar behoefte aan hebt.

Mantelzorg is niet hetzelfde als zorg. We hebben veel waardering voor mantelzorgers en vragen de directe omgeving om waar mogelijk bij te dragen als mantelzorger. Maar niet als vervanging van de zorg zelf. Er blijft altijd ruimte om terug te vallen op professionals als mantelzorgers dat aangeven.

Onze inzet voor de zorg:

  • Verbeteren toegankelijkheid zorg via Bijeen.
  • Kortere wachtlijsten.
  • Aandacht voor aanbesteding zorg: op kwaliteit en innovatie.
  • Geschikte woningen zijn voor iedereen beschikbaar.