Wonen

De Grondwet is helder: de overheid zorg voor voldoende woongelegenheid. Toch kampt ons land al jaren met een woningnood die ook in onze gemeente voelbaar is. De gemiddelde prijs van een bestaande woning is 419.000 euro en de gemiddelde prijs van een nieuwbouwwoning is 455.000 euro. De gemiddelde huizenprijs in onze regio is 438.000 euro (peildatum 7 oktober 2021).

Om een hypotheek te krijgen om een dergelijk huis te kopen heb je een bruto jaarinkomen van bijna 80.000 euro nodig. Wie (met zijn twee├źn) meer verdient dan 44.196 euro heeft geen recht op een sociale huurwoning, is vrijwel kansloos voor een koopwoning en is dus veroordeeld tot de dure vrije huursector. Deze grote groep ervaart niet dat hun (lokale) overheid zorg draagt voor voldoende (en dus betaalbare!) woongelegenheid. Wij vinden het voortduren van de woningnood absurd. Onze belangrijkste prioriteit is dan ook het aanpakken van de woningnood!

GroenLinks-PvdA Heusden wil de woningnood aanpakken door veel te bouwen. Woningen die betaalbaar zijn voor mensen die net boven de inkomensgrens voor een sociale huurwoning zitten. Maar zeker ook meer sociale huurwoningen. Vergeleken met heel Nederland zijn er in Heusden namelijk relatief gezien weinig sociale huurwoningen. De wachttijd is opgelopen tot negen (!) jaar.

Maar met bouwen alleen maken we geen einde aan de woningnood. Het is nodig dat de gemeente allerlei maatregelen neemt. Maatregelen die voorkomen dat vastgoedondernemers, beleggers en projectontwikkelaars maximaal rendement behalen. Even belangrijk is dat de gemeente innovaties op woongebied stimuleert. Daarbij valt te denken aan tiny houses, 3D-geprinte huizen, versoepelen van bestemmingsplannen en prefab bouwen.
Alle inzet heeft als doel dat Heusdenaren goed kunnen wonen tegen een eerlijk deel van hun besteedbaar inkomen.

Onze inzet voor Wonen:

  • In onze bestemmingsplannen leggen we vast waar en hoeveel sociaal, middenhuur en duur binnen de gemeente kan worden gebouwd.
  • Wij staan open voor hogere bouw en verkiezen de hoogte boven bouwen in het buitengebied.
  • Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) stimuleren.
  • Woningen betaalbaar houden door een anti-speculatiebeding (tegen doorverkoop nieuwbouw), zelfbewoningsplicht (tegen verhuur nieuwbouw), experimenten met erfpacht (lagere koopprijs) en tijdelijke korting grondprijs (lagere koopprijs).
  • Om de hoge woningnood aan te pakken staan wij nadrukkelijk open voor bouwen aan de randen van de kernen, tenzij dit al te zeer ten koste gaat van de natuur.
  • In onze vergrijzende gemeente is levensloopbestendig bouwen belangrijk.
  • Stimuleren van innovatieve bouwmethoden.