Werk & inkomen

De Grondwet geeft onze gemeente een belangrijke taak: bevordering van voldoende werkgelegenheid. Wat ons betreft reikt deze taak verder dan alleen het streven naar voldoende werkgelegenheid. Ook de kwaliteit en de stabiliteit van de werkgelegenheid zijn van belang. De kwetsbare positie van mensen met tijdelijke of nul-urencontracten en van zelfstandigen zonder personeel is ons een doorn in het oog.

GroenLinks-PvdA Heusden vindt het hebben van werk niet alleen belangrijk vanwege het inkomen. Werk is de sleutel tot bestaanszekerheid, waardering, respect en deelname aan de samenleving. Met werk zijn mensen in staat een zelfstandig bestaan op te bouwen en hun talenten te ontwikkelen. Sommige mensen hebben in het streven naar zinvol werk en een fatsoenlijk inkomen een duwtje in de rug nodig. Wat ons betreft geeft de gemeente dat duwtje, zonder dat het ooit een douw wordt.

Dat duwtje kan bijvoorbeeld bestaan uit een basisbaan. Een basisbaan bestaat uit het in dienst nemen of detacheren van uitkeringsgerechtigden op een functie die niet concureert met de vrije markt. Veel publieke organisaties zoals scholen, welzijnswerk, zorgorganisaties, culturele instellingen en sportvereniging hebben mogelijk werk te verrichten dat nu blijft liggen. Door de basisbaan kunnen mensen bijvoorbeeld werken als gebouw- of terreinbeheerder of ondersteuner bij scholen of buurthuizen.

Wij zien een gemeente en de gemeenschap als netwerken. Om werk te vinden zijn die te gebruiken door werkzoekenden. Daarvoor is het wel nodig om die netwerken te kunnen vinden. Daarom ondersteunen wij initiatieven waarin contact tussen werkzoekenden en werkgevers centraal staat. Met mensen die het moeilijk hebben om werk te vinden wordt samen met Baanbrekers een persoonlijk plan opgesteld. Ook als het gaat om inkomensondersteuning hoort zo’n persoonlijk plan en persoonlijke invulling de norm te zijn. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van intensieve mantelzorg of overname van professionele zorg. We zoeken naar oplossingen om bijverdienen en overstappen naar een vaste baan mogelijk te maken zonder dat mensen erop achteruit gaan.

Onze inzet voor werk en inkomen:

  • Als iemand om welke reden dan ook niet de stap naar betaald werk kan zetten, is het streven dat ook hij of zij naar eigen vermogen nuttig werk doet.
  • We vinden het belangrijk om samen met mensen te ontdekken waar hun kansen en talenten liggen en wat de belemmeringen zijn om daar gebruik van te kunnen maken.
  • We kiezen voor wederkerigheid gebaseerd op menselijke waardigheid en gelijkwaardigheid. Omdat wij willen dat werk als zinvol wordt ervaren nemen we afstand van de verplichte tegenprestatie en het spreekwoordelijke papier prikken.
  • Via de inkoop vragen wij leveranciers hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Dat kan bijvoorbeeld door het kansen bieden aan mensen met een afstand tot werk en het creëren van stages of werkervaringsplekken.
  • Wij stimuleren ondernemers zo duurzaam en maatschappelijk verantwoord te ondernemen.
  • De gemeente en Baanbrekers stellen vertrouwen en klantgerichtheid centraal.