Senioren en zorgwoningen

Er is een groot tekort aan woningen. Vooral voor starters, maar ook voor senioren en mensen met een zorgbehoefte. Als we meer woningen bouwen voor senioren snijdt het mes aan twee kanten: er komen woningen vrij voor starters of mensen die vanuit starterswoningen kunnen doorstromen. Daarom zetten wij ons in om sneller meer woningen voor senioren te bouwen.

GroenLinks PvdA wil daarnaast voor voldoende woningen zorgen die geschikt zijn voor de (zorg)situatie van de inwoners van Heusden. Als inwoner kun je er op vertrouwen dat er binnen korte tijd een geschikte woning beschikbaar is zodra je daar behoefte aan hebt.

Meer lezen over Wonen?

Mer lezen over zorg?