Gemeente en bestuur

Je kunt er bijna niet om heen, de slogan van de gemeente Heusden. Dromen, Doen, Heusden. Een slogan die een opdracht inhoudt richting de inwoners van de gemeente Heusden. Een slogan die de gemeente waar dient te maken.

Dromen en doen betekent mogelijk maken binnen grenzen, grenzen waarvoor een zo breed mogelijk draagvlak wordt gezocht. Dromen en doen betekent het zien van mogelijkheden, niet het opwerpen van problemen. Zo droomt de een van een starterswoning, de ander van een tinyhouse en weer een ander van een groene omgeving en weer een ander van een straatfeest. Dromen waarvan wij vinden dat die mogelijk gemaakt moeten en kunnen worden.

Dromen en doen betekent dat de gemeente zich servicegericht dient op te stellen. En bijvoorbeeld rekening moet houden met het simpele feit dat veel ouderen niet altijd even goed de weg weten te vinden op het internet en het lastig vinden om online met diezelfde gemeente te communiceren. Maar ook dat de gemeente in de verschillende kernen aanwezig is om de betrokkenheid zo groot mogelijk te houden.

Om onze ambities waar te maken en om aanwezig te kunnen zijn in de samenleving staan wij voor een sterke uitvoerde overheid, die kennis van zaken heeft. Daarom wordt er wat ons betreft niet bezuinigd op, maar geïnvesteerd in de ambtelijke organisatie.

Dromen en doen… dat doet het gemeentelijk apparaat met, maar vaak ook voor de inwoners van Heusden. Daarbij doet de gemeente natuurlijk ontzettend veel. GroenLinks-PvdA Heusden is een voorstander van een slagvaardige lokale overheid. Investeren in kennis en kunde van de medewerkers. Maar wel een overheid die zich bij haar besluitvorming elke keer weer de vraag stelt: worden Heusdenaren hier beter of gelukkiger van? Die vraag lijkt evident, maar wordt vaak niet gesteld. Dat kan en moet anders!

Het toeslagenschandaal, en vooral de reflectie daarop, heeft eens te meer duidelijk gemaakt dat de wet niet per se op de meest strenge manier hoeft te worden uitgelegd en toegepast. GroenLinks-PvdA pleit voor een redelijke wetstoepassing wat betekent dat de gemeente in omgang met (kwetsbare) inwoners meer handelt in de geest dan naar de letter van de wet, rekening houdt met persoonlijke omstandigheden en vooral ook de dialoog laat prevaleren boven louter bureaucratische communicatie.

Onze inzet voor gemeente en bestuur:

  • De gemeente is aanwezig in alle kernen.
  • De gemeente is toegankelijk en benaderbaar voor iedereen.