Marjo Stevens werkt als strategisch beleidsadviseur CvB aan de Avans Hogeschool in Tilburg, Noord-Brabant. Ze studeerde natuurkunde aan de Eindhoven University of Technology. Daarnaast is Marjo zeer actief in de gemeentepolitiek als fractieondersteuner voor Groen Links in de gemeente Heusden.

Marjo Stevens

Mijn naam is Marjo Stevens. Samen met mijn vriend woon ik nu ongeveer 14 jaar in de gemeente Heusden. Ik vind het een eer om de leden van PvdA Heusden en GroenLinks Heusden te mogen vertegenwoordigen op de kandidatenlijst.

Ik werk als strategisch adviseur bij een hogeschool. Van oorsprong ben ik natuurkundige. Ik heb gewerkt als docent en heb onderzoek gedaan naar het verbeteren en hergebruiken van zonnepanelen.

Ik ben zeer gedreven, soms neigend naar fanatiek en ook wel wat activistisch, om me in te zetten voor een gemeente waarin we meer aandacht en zorg hebben voor elkaar en voor de natuur en de aarde. Daarnaast werk ik graag samen, om met elkaar constructief en vooral ook daadkrachtig, onze doelen via de politiek te bereiken.

De afgelopen 3½ jaar heb ik me, als fractieondersteuner voor GroenLinks, vooral ingezet voor zaken in het sociaal domein. Zoals het verhogen van de vrijstellingsnorm voor giften in de bijstand. Ook ben ik lid van de werkgroep Basisinkomen van GroenLinks landelijk.

Ik vind het belangrijk om goed te luisteren naar onze leden en achterban en de inwoners van Heusden. Om met elkaar en op basis van ons programma, standpunten te bepalen en zaken aan de orde te stellen. Om vervolgens, als spreekbuis, in de politiek deze zaken te benoemen en aan te pakken.