Hanneke van Leur

Wie ben je? 

Passie voor natuur heb ik altijd al gehad. Terwijl ik opgegroeide in Vlijmen groeide ook mijn verwondering voor planten, dieren en vooral insecten. Mijn nieuwsgierigheid voor alles wat leeft werd verrijkt met kennis op de universiteit. Eerst met mijn studie biologie in Nijmegen en later als onderzoeker in Wageningen waar ik promoveerde op het samenspel tussen insecten en planten.

Nu weer teruggekeerd naar onze gemeente maar dan samen met mijn man en twee lieve dochtertjes in Herpt. Mijn enthousiasme mag ik overdragen aan studenten als docent bij de HAS Hogeschool in Den Bosch.

Politiek kan stappen zetten richting een groen en duurzame samenleving. Daarom ben ik sinds 1998 actief voor GroenLinks. Eerst als penningmeester en lid van het campagneteam in Nijmegen en later als fractieondersteuner in Heusden.

In de politiek door? 

Mijn dromen zijn groot. En ik wil ze verwezenlijken. Daarvoor zullen we naast  onderzoek en onderwijs ook politieke stappen moeten zetten. Het programma van PvdA en GroenLinks verwoordt die eerste stappen. Ik wil mij voor Heusden inzetten en zo groene en duurzame thema’s in dit programma omzetten in concrete verbeteringen.

Wat zou ik blij zijn als we een gezondere leefomgeving krijgen. Gezond door voldoende groen. Groen dat fijnstof afvangt waardoor we schonere lucht krijgen. Groen dat de temperatuur reguleert, niet alleen in een koel bos maar juist ook midden in de woonwijken. Groen dat water vasthoudt in de bodem en onmisbaar is voor leven en landbouw en zo ook nog eens overstromingen remt. Groen dat voedingsstoffen vasthoudt. Groen dat zorgt voor biodiversiteit waardoor plagen verminderen. Groen dat ook nog eens zorgt voor ontspanning en recreatie. Kortom: natuur is van levensbelang! En daar moeten we in investeren, zodat we er ook van kunnen profiteren.

Wat wil je bereiken? 

Het liefste wil ik ons hele programma doorvoeren in Heusden. Maar laat ik beginnen met het krijgen van een breed draagvlak voor natuur en duurzaamheid. Ik vind het een verantwoordelijkheid van de politiek om te regelen dat we:

  • Landbouw hervormen naar circulaire landbouw. Dat betekent niet agrariërs alleen maar regeltjes opleggen, maar duidelijkheid en perspectief bieden. Zet landbouwgrond die vrijkomt in om de agrariërs die overblijven zich om te laten vormen tot een duurzamere vorm van landbouw. Met bloemrijke akkerranden, houtwallen en gezonde bodem met organische stof en biologische gewasbescherming in plaats van gif zoals glyfosaat en zonder kunstmest.
  • Zo veel mogelijk bomen, planten en struiken behouden. Als ze toch weg moeten, compenseer ruim met veel nieuwe aanplant.
  • Groen in het buitengebied met de kernen verbinden.
  • Natuur-inclusief bouwen met plek voor egels, vleermuizen, mussen, groen op daken, waterinfiltratie etc.
  • Vlakbij natuurgebieden bufferzones creëren met plaats voor voedselbossen en natuur-inclusieve landbouw.
  • Afval tegen gaan.
  • Fietsers voorrang geven boven auto’s.
  • Zonnevelden slim opzetten zodat ze biodiversiteit intact houden of zelfs verbeteren.