Categorie: Algemeen

Maatwerk voor infrastructuur

Samen met omwonenden, bedrijven en winkeliers zullen maatwerkoplossingen gevonden moeten worden voor een veiligere bereikbaarheid van onze kernen waarbij verbetering van fietsverbindingen voor ons prioriteit heeft.Het onderhoud van de wegen in ons buitengebied is een doorn in het oog. Onveiligheid door onder ander onduidelijke markering en stofoverlast door aanvullen van […]

Lees meer

Aangenomen motie GroenLinks-PvdA Heusden: Behoud sociale huurwoningen voor sociale huur

In de woonvisie van Heusden staat dat minimaal 25% van de geplande nieuwbouw wordt gereserveerd voor mensen met lagere inkomens. GroenLinks-PvdA Heusden vindt het belangrijk dat deze sociale huurwoningen, zolang als daar behoefte aan is, beschikbaar blijven voor de sociale huur. Met commerciële partijen die sociale huurwoningen bouwen, levert dat […]

Lees meer