Vraagtekens bij toewijzing en uitbreiding woonwagenstandplaatsen

GroenLinks-PvdA Heusden heeft tegen het voorstel van het college voor de toewijzing en uitbreiding van woonwagenstandplaatsen gestemd (raadsvergadering 9 mei 2023). Naar ons idee lijkt de voorgestelde aanpak nog te veel op een standstill of een uitsterfbeleid, terwijl dit wettelijk niet meer is toegestaan. Voorlopig wordt het aantal standplaatsen in Heusden uitgebreid met 3 plaatsen. Terwijl er acute behoefte is aan 4 plaatsen en er nu al sprake is van een lijst met ruim 20 belangstellenden. Ook hoorden we dat huidige bewoners niet altijd op de hoogte waren van de inventarisatie, waardoor waarschijnlijk nog niet alle belangstellenden zich hebben gemeld bij de gemeente.

Tweede standplaats in Heesbeen en kosten geluidscherm

Op basis van de huidige inventarisatie is er volgens de gemeente dus een acute behoefte aan 4 standplaatsen. Toch worden maar 3 extra standplaatsen gerealiseerd, 2 in Drunen en 1 in Heesbeen. Een extra standplaats in Heesbeen wordt niet gedaan omdat volgens het college dan een geluidscherm geplaatst moet worden. De kosten van het plaatsen van dit scherm komen vervolgens volledig voor rekening van deze extra standplaats. Hierdoor worden de kosten voor deze extra standplaats extreem hoog (namelijk rond de 350 duizend euro).

GroenLinks-PvdA Heusden is het niet eens met de manier waarop de gemeente de kosten van een geluidsscherm volledig toerekent aan de extra standplaats. Daarnaast horen we dat er verschil van inzicht is tussen (de advocaat van) de betrokken inwoners en de gemeente over de noodzaak van een geluidscherm. En, richting Altena staan ook woningen dicht bij dezelfde rijksweg en daar is ook geen geluidsscherm geplaatst. We hebben daarom via een motie de gemeente gevraagd om te onderzoeken of een tweede standplaats in Heesbeen is te realiseren, zonder een extra geluidsscherm te plaatsen. Ronald Heesbeen: “Er is verschil van inzicht tussen de betrokken inwoners en de gemeente over de noodzaak van het te plaatsen geluidsscherm. Het is belangrijk dat die onduidelijkheid verdwijnt.

Met 12 stemmen voor (oppositie) en 14 stemmen tegen (coalitie) werd onze motie verworpen. Wel heeft de wethouder tijdens het debat toegezegd na te gaan hoe het juridisch mogelijk is dat bij de woningen in Altena geen geluidsscherm is geplaatst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *