Vismarkt Heusden
foto Michiel Verbeek onder Creative Common licentie (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en)

Terrassen Vismarkt

GroenLinks PvdA Heusden heeft vragen gesteld aan het college over de grote terrassen in de vesting.

Geacht college,

In de raadsinformatiebrief van 21 maart jl. informeert u ons over de ontwikkelingen rond de Vismarkt. In mei 2020 zijn deze terrassen vergroot vanwege de coronasituatie. Deze terrassen zouden vergroot blijven tot er een besluit was genomen over de herinrichting van de Vismarkt. Dit proces over de herinrichting van de Vismarkt gebeurt zorgvuldig, maar duurt ondertussen wel veel langer dan oorspronkelijk gepland.

Overwegende dat:

  • de terrassen op de Vismarkt sinds mei 20220 zijn gebleven, terwijl de oorspronkelijke aanleiding, de beperkingen door corona, al lang niet meer gelden;
  • we nu opnieuw worden ge├»nformeerd over het zorgvuldige proces rond de herinrichting van de Vismarkt, met daarbij bijna als een terzijde dat de terrassen ondertussen groot mogen blijven;
  • het toestaan van de grote terrassen wordt gedaan om de rust te bewaren en het grotere proces niet te verstoren;
  • we al eerder persoonlijk hebben vernomen, en nu ook in het Brabants Dagblad lezen, dat bewoners niet gelukkig zijn met de grote terrassen.

Hebben wij naar aanleiding van het voorgaande de volgende vragen:

  1. Waarom koppelt het college de huidige grootte van de terrassen nog steeds aan het vertraagde proces van het herinrichten van de Vismarkt? Terwijl de oorspronkelijke aanleiding voor het vergroten van de terrassen, namelijk de coronabeperkingen, ondertussen allemaal zijn opgeheven?
  • Welke onrust verwacht het college precies als de terrassen nu weer worden teruggebracht naar hun oorspronkelijke grootte?

Namens fractie GroenLinks-PvdA Heusden,

Marjo Stevens

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *