Invoeren saneringskrediet

GroenLinks PvdA Heusden heeft vragen gesteld aan het college over het saneringskrediet.

Geacht college,

In de media was gisteren het bericht dat “Bijna alle gemeenten inmiddels schulden van burgers overnemen” (NOS, 1-4-2023). Hierbij werd verwezen naar het saneringskrediet, wat een alternatief is voor de traditionele schuldbemiddeling. Bij een saneringskrediet neemt de gemeente de schuld over. “De schuldeisers krijgen vervolgens van de gemeente een bedrag dat overeenkomt met wat de schuldenaar in drie jaar zou kunnen aflossen. In ruil voor dat bedrag strepen de schuldeisers meteen de schulden door en verdwijnen ze uit beeld. Voor de schuldenaar blijft één schuldeiser over: de gemeente.” (ook: NOS, 1-4-2023)

Overwegende dat:

  • vergeleken met de traditionele schuldbemiddeling, een saneringskrediet veel voordelen heeft voor onze inwoners met schulden;
  • de overheid (overheden) tot de grootste schuldeisers horen;
  • we in Heusden actief armoede willen terugdringen, met preventie en anti-armoede beleid;
  • we nog wachten op informatie over de voortgang van de ontwikkeling van dit beleid.

Hebben wij naar aanleiding van het voorgaande de volgende vragen:

a) Klopt onze aanname dat ook gemeente Heusden tot de gemeenten behoort die al werken met een saneringskrediet?
b) Indien dit niet zo is, waarom werken we in Heusden (nog) niet met saneringskredieten?

c) Indien dit wel zo is, hoe is dan in onze gemeente de verhouding tussen traditionele schuldhulpverleningstrajecten en saneringstrajecten (bv. in 2022)? En, door wie (gemeente of een andere organisatie, bv. Kredietbank) worden deze saneringstrajecten uit gevoerd.

d) Per wanneer wil de gemeente Heusden volledig overgaan naar het werken met saneringskredieten?

Namens fractie GroenLinks-PvdA Heusden,

Marjo Stevens

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *