Groenbeleidsplan en verminderen hittestress

Stapje voor stapje werkt de gemeente aan meer groen in Heusden. GroenLinks-PvdA Heusden is hier blij mee. Alleen, voor ons mag het vergroenen nog wel wat ambitieuzer. In de raadsvergadering hebben we daarom gepleit voor een betere compensatie voor gekapte bomen. Ook hebben we een motie ingebracht over hittestress. Onze motie is met 25 stemmen voor (en 3 stemmen tegen), aangenomen door de gemeenteraad. Het is nu aan de wethouder om hiermee aan de slag te gaan en ons op de hoogte te houden van de voortgang.

Compensatie gekapte bomen

De klimaatverandering veroorzaakt extremer weer: heftige regenval en periodes van droogte en hitte. Meer groen helpt om droogte, hitte en wateroverlast tegen te gaan. Met meer bomen en planten komen er ook meer insecten en vogels. GroenLinks-PvdA Heusden vindt het daarom belangrijk dat als bomen gekapt worden, minimaal evenveel nieuwe bomen worden geplant. Op dezelfde plaats, of in de omgeving van de gekapte bomen.

In het nieuwe groenbeleidsplan is veel aandacht voor extra groen in de wijken. Maar, als de gemeente een boom in een straat of een wijk kapt, mag deze boom straks ook worden gecompenseerd door bijvoorbeeld struiken. Om zo te zorgen dat er in ieder geval evenveel groen in de wijk blijft. Bijvoorbeeld als het lastig is om een nieuwe boom te planten vanwege kabels in de grond. In principe een nobel streven, vooral als het bomen en planten zijn die tegen de droogte kunnen. Maar, volgens ons kan dit ook leiden tot meer struiken en juist minder bomen in de wijken.

Bomen en planten zijn geen straatmeubilair. Ze zijn onderdeel van hetzelfde ecosysteem als wij.

Marjo Stevens, raadslid GroenLinks-PvdA

De andere partijen (behalve D66) deelden onze zorg echter niet, zodat we het groenbeleidsplan op dit punt niet konden aanpassen. Wel zal de wethouder de gemeenteraad jaarlijks informeren over het aantal bomen in de gemeente, en waar ze staan. Inclusief de gekapte en de nieuwe geplante. Zodat we kunnen volgen of het aantal bomen in de wijken inderdaad minimaal gelijk blijft (of hopelijk meer wordt).

Tegengaan hittestress

Al in 2020 is een onderzoek gedaan naar de hittestress in de gemeente Heusden. In de kernen van Vlijmen en Drunen zijn veel plekken kwetsbaar voor hitte. En ook heel de vesting Heusden vormt een hitte-eiland. De hoogste tijd dus voor de gemeente om de hittestress aan te pakken. Met onze aangenomen motie roepen we het college daarom op om met een plan van aanpak te komen tegen de hittestress. Bomen en planten verkoelen de omgeving en kunnen zo helpen om de hittestress te verminderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *