Reactie GroenLinks-PvdA op coalitieprogramma

Hieronder de bijdrage van de GroenLinks-PvdA fractie in het debat over het programma van de nieuwe coalitie van DMP, Gemeente Belangen en de VVD.

T.a.v Proces

Voor u staat op dit moment best wel een tevreden mens. Het proces om tot het coalitieprogramma te komen, is wat ons betreft een stap (stapje) in de goede richting. Met inbreng van alle partijen en van onze jeugdburgemeesters en jeugdambassadeurs.

Al had wat ons betreft een stapje extra ook nog wel gekund. Zoals bijvoorbeeld een gezamenlijk basisprogramma, of een volledig raadsbreedprogramma.

Maar voor nu hebben wij het vertrouwen dat we de komende 4 jaar onze lokale democratie verder kunnen gaan versterken. Met het betrekken van onze inwoners en ook de organisatie van onze eigen raadsprocessen en debatten.

Over de lijnen van coalitie en oppositie heen. Zoals bijvoorbeeld bij de afgelopen raadsvergadering (bij de bespreking van de nota Bodembeheer).

En, het feit dat de diversiteit in raad en college wat ons betreft nog groter kan, is bij iedereen hier aanwezig al wel bekend.

T.a.v. Inhoud

Over het totaal wel een tevreden mens dus. Maar, tevreden is (nog) niet goed genoeg. Het kan dus nog beter. Daarom hebben wij een korte aanvulling gemaakt. Met aanbevelingen voor bij het voorliggende programma. En die ook onze eigen, GL-PvdA, afwegingen vormen.

Allereerst:

 • Laten we niet gaan voor enkel ‘meer, meer, meer’ maar vooral voor ‘anders’.
  Behalve dan bij bouwen natuurlijk, maar dat dan wel duurzaam, sociaal (ook samen met onze buurgemeenten) en zeker ook ‘levensloopbestendig’ (p. 5).
  Een formele toevoeging hiervan aan het programma stellen wij op prijs.
 • Maar vooral dus: ‘anders’. Door steeds duurzame keuzes te maken. En, door consequent te kiezen voor samen en voor gelijke kansen. Ook als dit extra geld en inspanning kost.

  Want uiteindelijk gaat het daar steeds om. Wat voor samenleving willen we zijn, en wat hebben we daar voor over?
  • Voor schone lucht, een schone bodem? Zoals nu bij Vlijmen-Oost.
  • Voor fietsveiligheid? Bijvoorbeeld aan de Mommersteeg/Wilhelminalaan en 30 km/h in alle kernen. Ook in Vlijmen.
  • Voor preventie van armoede? Zoals bij het voorkomen van energie-armoede.
   Bijvoorbeeld door het inzetten van een energieklusbus, maar dus niet door de aanvraagmogelijkheid voor de energiebijdrage al op 30 juni dicht te gooien.

Durven we echt te investeren in de toekomst? Financieel en ook met ander gedrag? Met de vervuiler betaalt en de sterkste schouders dragen het meest?
Het enkel met inflatie verhogen van de OZB (p. 24) is dan voor ons niet heilig. Als we daarmee de duurzaamheidsagenda kunnen versnellen. En het mee laten doen van iedereen kunnen vergroten en ook de kansengelijkheid.

Pas bij de bespreking van de begroting in het najaar, kunnen we dit echt gaan zien.

Daarnaast nog 4 concrete suggesties, zoals ook 21 juni deels al besproken:

 1. Definieer begrippen zodat we met elkaar, klip en klaar, weten waar we het over hebben. We kunnen het dan met elkaar oneens zijn, maar dan is in ieder geval duidelijk wat we bedoelen.

  Zoals (p. 5), wie vormen onze ‘eigen inwoners’? Ben je dan hier geboren? Hoe lang moet je hier al wonen om ‘eigen’ te zijn? In ieder geval, voor ons zijn ook nog-niet inwoners welkom.

 2. Neem bij alle onderwerpen steeds ook meteen ‘groen’, ‘natuur’ en ‘water’ mee.
  1. Dus, plaats (p.6) ‘natuurlijke’ speeltoestellen in het ‘groen’.
  1. Ben (p. 8) niet: ‘terughoudend met het onnodig kappen van bomen’, maar ‘kap niet onnodig bomen’.
  1. Heb extra aandacht voor groen en water in onze omgeving:
   1. Vanwege klimaatverandering, tegengaan hittestress en versterken van de biodiversiteit.
   1. Maar ook vanwege het aanpakken van verdroging en droogte en behoud van de waterkwaliteit.
  1. Zie de natuur in het buitengebied niet enkel als een steeds ‘groter en moeilijker vraagstuk’ voor de agrariërs (p. 19). Maar kijk juist ook naar het belang van de natuur.
   En, laten we ons SAMEN (gemeente, inwoners/boeren en ook terreinbeheerders), inspannen om de transitie van landbouwbedrijven naar kleinschaliger, biologisch, natuur-inclusief en lokaal, te helpen.
 • Ga (p. 14) bij de preventie van armoede van fraudebestrijding naar klantvriendelijkheid.

En,

 • (p. 20) Maak vaart met de duurzame ontwikkeling.
  Met een ambitieuze en een brede duurzaamheidsagenda (zoals in het coalitieprogramma is voorgesteld). En, met het betrekken en laten meedenken en meedoen van onze inwoners.

Laat duurzame ontwikkeling de ‘rode (of beter: groene) draad’ vormen voor alle nieuwe ontwikkelingen. Toon hierbij als gemeente steeds het goede voorbeeld. En, laat dit ook terugzien in wat je uitdraagt en vertelt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *