Maximale inspanning voor schone lucht en schone bodem

Wat hebben we in Heusden over voor schone lucht, een schone bodem en schoon water? Deze vraag vormde voor ons de basis bij het bespreken van de nota Bodembeheer in de raadsvergadering van vorige week dinsdag (5 juli). Vanuit GroenLinks-PvdA Heusden vinden wij schone lucht, een schone bodem en schoon water heel belangrijk. We willen verslechtering van de bodemkwaliteit zo veel als mogelijk voorkomen.

Geen vervuilde grond naast of aansluitend aan een natuurgebied
De komende jaren worden aan de randen van Heusden meerdere nieuwe wegen aangelegd. Bijvoorbeeld bij Vlijmen-Oost, bij de Biessertpolder richting het Engelermeer. Dit gebied vormt een verbinding tussen verschillende natuurgebieden in Heusden, Den Bosch en Vught. Via zo’n natuurverbinding kunnen dieren en planten zich beter verplaatsen en ontwikkelen. Ook vormt het gebied in de toekomst een waterberging voor als er extreem hoog water is bij Den Bosch.

Bij de aanleg van nieuwe wegen mag wettelijk grond met een kwaliteit ‘industrie’ worden gebruikt. Dit betekent dat ook bij nieuw aan te leggen wegen naast onze natuurgebieden en natuurverbindingszones grond met deze kwaliteitsklasse gebruikt zal gaan worden. Tenminste als we vanuit de gemeente hier niets tegen doen. Reden voor CDA, GroenLinks-PvdA, D66, Heusden Verbindt en DMP om voor te stellen om bij de aanleg van nieuwe wegen naast natuurgebieden geen grond van slechtere kwaliteit te gebruiken, dan de grond die daar nu al ligt.

Tijdens de bespreking in de raad bleken er bij andere partijen nog vragen te zijn over de ernst van de extra vervuiling, financiële consequenties en waarom we het nu niet hebben over andere, bestaande vervuilingen. Ofwel, wordt vervolgd na de zomervakantie.

Voor toekomstige generaties en stap-voor-stap doen wat kan
Ons standpunt is duidelijk: ook als iets wettelijk mag, wil dit nog niet zeggen dat dit ook automatisch juist is om te doen. We willen in de toekomst, ook voor onze kinderen, een schone(re) wereld. Daarom willen we zuinig zijn op de natuur in onze gemeente en omgeving. Schone lucht en een schone bodem vraagt hierbij extra inspanning, ook financieel. Wij vinden het daarom van belang om grond die nu nog enigszins schoon is, zo min mogelijk extra te vervuilen. Voor de natuur, maar ook om toekomstige generaties niet op te schepen met eventuele gezondheids- en financiële gevolgen door mogelijk uitspoelen van verontreinigingen in de natuurgebieden en het water in de hoogwaterberging.

En: als op veel plaatsen de grond al is vervuild, dan is dat natuurlijk geen reden om ergens anders ook maar te gaan vervuilen. Op dit moment speelt het grondgebruik voor de aanleg van de nieuwe wegen bij de Biessertpolder bij Vlijmen-Oost. Als de gemeente wil, kan ze hier nu een eerst stap zetten en voorkomen dat grond extra vervuild gaat worden. In onze gemeente hebben we op meer plaatsen vervuilde grond. Ook naast natuurgebieden (onder de spoorbrug) of mogelijk bij onze woonomgeving. Ook hier moeten we kritisch naar gaan kijken. Het feit dat we in de gemeente al vervuilde grond hebben, is voor ons een extra reden om nieuwe vervuiling te voorkomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *