Hoogwater, Baanbrekers en bouwen, bouwen, bouwen!

Op woensdag 30 maart zijn de nieuwe raadsleden van Heusden geïnstalleerd. GroenLinks-PvdA Heusden heeft sindsdien twee raadsleden in de gemeenteraad, Ronald Heesbeen en Marjo Stevens. Tijdens de raadsvergadering van 10 mei zijn ook de fractieondersteuners geïnstalleerd. Dit zijn Eric Danse, Said Kerrar, Frits ten Cate en Marianne de Wild. Dankzij de steun van de inwoners die op ons hebben gestemd, gaan wij ons de komende jaren weer inzetten voor een socialer, groener en duurzamer Heusden. Nogmaals dank voor uw stem!

Sinds de installatie hebben we er een eerste cyclus van vergaderingen op zitten. Onderwerpen waar wij speciaal naar hebben gekeken zijn: de nieuwe plannen voor de hoogwaterborging voor Den Bosch, begroting 2023 van Baanbrekers en mogelijkheden voor woningbouw in Heesbeen.

Bestemmingsplan Heesbeen

De behoefte aan woningen is groot. Ook in Heusden. In de raadsvergadering hebben we samen met Heusden één en D66 een motie ingediend om te onderzoeken of op een locatie in Heesbeen, die nu alleen bestemd is voor bedrijfspanden, ook woningen kunnen komen. De meerderheid van de gemeenteraad zegt weliswaar graag woningen te willen laten bouwen op die plaats, maar de wethouder moet toch vooral niet “het mes op de keel gezet worden”. De wethouder mag met andere woorden vrijblijvend gaan praten met de inwoners. Wat ons betreft is deze vrijblijvendheid en het ‘mooie’ uitgangspunt van politici die in principe wel voor woningbouw zijn maar er geen consequenties aan willen verbinden een van de oorzaken van de woningnood. Het is ook niet de bedoeling van Heusden één, D66 en GroenLinks-PvdA om wie dan ook het mes op de keel te zetten, wel willen wij graag een bijdrage leveren aan het verkleinen van de woningnood. Jammer genoeg gaat de gemeenteraad daar niet in mee.

Begroting 2023 Baanbrekers

Uit de begroting van Baanbrekers voor 2023 kregen wij niet de indruk dat Baanbrekers voldoende aandacht schenkt aan extra taken en onvoorziene externe ontwikkelingen. Zoals bijvoorbeeld het moeten uitkeren van de energietoeslag. De wethouder herkende ons punt en gaf aan dat de gemeente bij het vragen van extra werkzaamheden aan Baanbrekers ook zelf goed moet kijken of het uitvoerbaar is. Onder andere dit punt komt binnenkort nog terug tijdens een thema-avond met de raad over Baanbrekers.

Hoogwaterborging

In de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) zijn maatregelen opgenomen om (hoog)water bij Den Bosch de A59 te laten passeren. Zoals via een verbinding onder de autoweg bij Vlijmen-Oost. Deze maatregelen zijn nog niet allemaal uitgevoerd, maar uit nieuwe berekeningen blijkt dat waarschijnlijk nog veel omvangrijkere plannen nodig gaan zijn. Hierover hebben we schriftelijke vragen gesteld aan het college. Wij zijn namelijk benieuwd naar de consequenties hiervan voor o.a. de ecologische verbindingszone tussen Den Bosch en Vlijmen-Oost, de ligging van de Bossche Sloot en de geplande kap en verwijdering van bomen en bosschages. Vooral maken we ons zorgen dat voor GOL bomen en bosschages gekapt gaan worden en wegen worden verlegd, terwijl dat voor de nieuwe hoogwaterplannen niet nodig of gewenst is. Het lijkt ons daarom verstandiger om de effecten van de nieuwe informatie over het hoogwater mee te nemen bij de uitvoering van GOL. Het antwoord van de gemeente op onze vragen verwachten we rond 5 juni.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *