Onze inzet voor natuur en klimaat, de afgelopen 4 jaar

Wij maken ons hard voor de natuur, onze planeet èn voor de mensen. Groen, duurzaam en sociaal. Alle drie is nodig willen we een gelukkige samenleving zijn. Ook in de toekomst. We hebben als mensen een verantwoordelijkheid naar de natuur. Maar ook hebben we de natuur hard nodig om gevolgen van de klimaatverandering op te kunnen vangen.

Onze plannen voor natuur en klimaat
In ons verkiezingsprogramma ‘Actief, sociaal en duurzaam in Heusden!’ staan onze plannen voor de komende 4 jaar. Zoals voor de natuur en het klimaat:

 • meer biodiversiteit en meer groen in de kernen;
 • meer schone energie en duurzaam leven;
 • leven en recreëren in het buitengebied met behoud van natuur.

Een bloemlezing van de afgelopen 4 jaar
Ook de afgelopen 4 jaar hebben we ons steeds ingezet voor meer natuur en een beter klimaat. Als oppositiepartij in de politiek en via onze actieve leden. Een bloemlezing van wat we zoal deden en hebben bereikt:

 • Realisatie 280 nestplaatsen voor gierzwaluwen in de dakgoten van de Voorste Venne. Samen met onder meer Gierzwaluwbescherming Nederland en omwonenden van de Voorste Venne, is dit uitgegroeid tot een voorbeeldproject in Nederland.
 • Voorkomen van het kappen van prachtige, gezonde bomen op de Elshoutse Zeedijk. Door het fietspad natuurlijker te laten maken.
 • Om zwerfafval tegen te gaan en op die manier ook grondstoffen te behouden, de gemeente opgeroepen aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie.
 • Omdat de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) natuur, cultuur en landschap onnodig grote schade toebrengt in de Baardwijkse Overlaat en in de polder oostelijk van Vlijmen. Omdat de gebruikte verkeersmodellen vragen oproepen. Omdat onbegrijpelijk en tegenstrijdig wordt gehandeld, zoals ook nu bij de ecologische driehoek bij de Melie in Vlijmen. Zijn en blijven wij kritisch op de huidige plannen voor het GOL.
 • Voor de eeuwenoude Rode Beuk en Lindeboom in de kasteeltuin van Steenenburg zijn wij opgekomen. En, in dode bomen zijn slaap- en kraamkamers gezaagd voor de vele vleermuizen op het landgoed.
 • Natuurlijk liepen we 10 maart 2019 ook zelf mee met de landelijke Klimaatmars.
 • Tegen het kappen van gezonde bomen in de wijken hebben wij geprotesteerd. Samen met inwoners, bijvoorbeeld bij de Voorste Venne en aan de Duinweg. Groen in de kernen kan zoveel meer zijn dan alleen gras en siergroen. Zoals door de inwoners van de Newtonlaan in Vlijmen ook is gerealiseerd.
 • Aanleg en beplanting van wadi’s zoals in Drunen. Waar na ruim 3 jaar gedoe met waterschap en gemeente nu zoveel bijzondere planten zijn gezaaid dat dit over 2 jaar één van de meest bloemrijke plaatsen van Heusden gaat zijn.
 • Bladblazers verstoren natuurlijke processen in de plantsoenen. Met de bladeren worden ook de insecten weggeblazen, die weer voedsel voor de vogels zijn. We blijven hierop alert bij het gemeentelijk beleid.
 • Om de kwaliteit van de lucht te verbeteren hebben we de gemeente opgeroepen het Schone Lucht Akkoord te ondertekenen. De gemeente moet daar alleen nog wel goed en actief naar gaan handelen. Dus ook geen bermen meer verharden met puin dat fijnstof veroorzaakt. En scholen goed ondersteunen bij een goede ventilatie.
 • Onze oproepen tegen vuurwerk, wensballonnen en carbidschieten rond oud en nieuw kregen tot nu toe nog geen meerderheid in de raad.​ Om zonne-energie op een verstandige manier op te wekken dienden wij een motie in die de gemeenteraad unaniem heeft aangenomen: voor het aanjagen van isolatie van gebouwen en het plaatsen van zonnepanelen op daken en boven parkeerplaatsen. Want: eerst zonnepanelen op de daken. En als zonnevelden nodig zijn dan niet ten koste van de onderliggende grond. Maar panelen op voldoende hoogte en met onderlinge afstand, zodat regen en zonlicht de bodem kunnen bereiken en meervoudig grondgebruik mogelijk wordt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *