Vragen GroenLinks-PvdA informatievergadering samenleving

Tijdens de informatievergadering Samenleving van 3 februari hebben GroenLinks en de PvdA de volgende rondvragen gesteld:

1. Meer tempo in het beschikbaar stellen van zelftests en mondkapjes
Het Rijk stelt zelftests en mondkapjes beschikbaar voor mensen met weinig geld. Rotterdam heeft vooruitlopend daarop al aangegeven zelf deze spullen te gaan ophalen en verspreiden. We zijn benieuwd hoe we dit aanpakken in Heusden en hebben daarom gevraagd of de zelftests en mondkapjes al zijn gearriveerd en wanneer we deze in Heusden gaan verspreiden.

Uit het antwoord van de wethouder bleek dat de zelftests en mondkapjes nog niet binnen zijn. Waarschijnlijk zullen ze pas vanaf 20 februari in Heusden zijn om te verspreiden. Op onze opmerking dat dit precies is wat wij al vreesden, namelijk dat de spullen in feite (te) laat komen, heeft de wethouder toegezegd om na te gaan of Heusden de zelftests en mondkapjes ook eerder kan krijgen. Bijvoorbeeld door ze zelf te gaan ophalen.

2. Gerichtere aanpak voor compensatie hoge energiekosten
Uit onderzoek van TNO blijkt dat in Nederland een half miljoen huishoudens energiearm is. Enkel een eenmalige financiële compensatie is hier geen oplossing. Onderzoekers van TU Delft en Wiardi Beckman Stichting pleiten daarom voor een meer gerichte compensatie van mensen met hoge energiekosten. Ook ons spreekt zo’n gericht aanpak aan en we hebben daarom aan de wethouder gevraagd wat hij vindt van zo’n gerichte aanpak. En, wat voor gerichte extra acties we binnenkort in Heusden kunnen verwachten.

Uit het antwoord van de wethouder blijkt dat hij het nut van gerichte acties wel herkent, maar dat hier nu niets voor wordt gedaan. Wat ons betreft teleurstellend en heel erg jammer!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *