Verenigingen zijn het cement van de samenleving

Het cement van onze samenleving: de verenigingen. Of het nu gaat om de harmonie, de sportvereniging, de bridgeclub of de fotoclub. In de verenigingen vindt heel veel plaats: ontmoetingen, activiteiten, trainingen en heel veel gezelligheid.

Voor GroenLinks / PvdA is het verenigingsleven belangrijk. Vanuit deze beleving vinden we dat sport en cultuur de nodige aandacht blijven verdienen binnen Heusden. Deze corona periode heeft dit meer dan eens aangetoond. (Samen) bewegen is noodzakelijk voor een goede lichamelijke gezondheid en elkaar ontmoeten is een goede basis voor een goede geestelijke gezondheid, voor zover de coronamaatregelen dat toelaten.

Sport
(Samen) sporten bevordert niet alleen de lichamelijke en geestelijke gesteldheid maar geeft ook waarden en normen. Doordat men samen moet werken zijn sportactiviteiten belangrijk, doordat men elkaar stimuleert en motiveert. Vanuit deze beleving willen we dat iedereen een goede toegang heeft tot sportmogelijkheden door bijvoorbeeld het gebruik van de Heusdens pas te stimuleren, vanuit scholen meer aandacht te geven aan het deelnemen aan sportactiviteiten en het faciliteren in goede sportaccommodaties. Tevens levert deelnemen aan sport activiteiten een goede bijdrage aan de integratie.

Bibliotheek
Een belangrijke culturele- en educatieve instelling in onze gemeente is de bibliotheek. Die zien wij als laagdrempelige ontmoetings- en leerplaats. Dat betekent dat bibliotheken een bijdrage leveren aan de bestrijding van analfabetisme en laaggeletterdheid. Wij stimuleren de bibliotheek om zoveel mogelijk de samenwerking te zoeken met andere relevante partijen. Bijvoorbeeld door basisscholen te helpen met het vormgeven van leesonderwijs. Ook vinden wij het belangrijk dat culturele instellingen zoveel mogelijk de handen ineenslaan om tot geschikte ruimtes te komen voor lezen, cultuur en spel.

Onze inzet voor verenigingen en vrije tijd:

  • Geldgebrek mag voor kinderen nooit een reden zijn om niet te sporten.
  • Deelname aan verenigingen stimuleren.
  • Verenigingen faciliteren zodat zij hun leden en publiek een goede en veilige omgeving kunnen bieden.
  • De cultuursector staande houden, ook in coronatijd.
  • Openluchtzwembad Het Run blijft open.
  • Individuele sportactiviteiten ondersteunen door veilige fiets en wandelpaden te bieden.
  • Voorzieningenniveau op peil houden.
  • De bibliotheek zoekt nadrukkelijk de samenwerking met basisscholen.

GroenLinks-PvdA Heusden: progressief, sociaal en groen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *