Meer schone energie

GroenLinks-PvdA Heusden staat voor een duurzame samenleving. Dit betekent dat we zuinig omgaan met onze grondstoffen en de aarde en dat we zuinig omgaan met energie. Wij zetten in op een praktische, kleinschalige en plaatselijke aanpak. Steeds met inwoners, ondernemers, coöperaties, Buurt Bestuurt en gemeente samen. Met zo min mogelijk afhankelijkheid van externe partijen, maar waar gewenst en mogelijk wel in een regionale samenwerking.

Allereerst besparen

Hoe minder energie we verbruiken hoe minder energie we hoeven op te wekken. Daarom stimuleren we het besparen van energie. Zoals het beter isoleren van bestaande gebouwen, bijvoorbeeld bij Woonveste en de bedrijfsgebouwen. Nieuwbouw minimaal energieneutraal en ook circulair, met hergebruik van materialen. Energiezuinig verkeer en transport, waarbij we het gebruik van de fiets stimuleren, zeker voor kleine afstanden.

Zelf energie opwekken en benutten bestaande mogelijkheden

We vinden het belangrijk dat iedereen kijkt hoe zelf, thuis, energie opgewekt kan worden. Op het eigen dak of samen met buurtgenoten. Dit zijn grote investeringen die zich uiteindelijk terugverdienen. Daarom zetten we hiervoor in op (voor)financiering van de kosten. Net zo belangrijk vinden wij het dat de gemeente het goede voorbeeld geeft. Met zon-op-dak op alle gemeentelijke gebouwen. Door het plaatsen van zonnepanelen boven parkeerplaatsen of fietsenstallingen. En door het stimuleren van nieuwe technieken, zoals zonnecellen bij gevels en in ramen.

Zonnevelden, windmolens en alternatieven

Ondanks besparen en zon-op-dak zijn zonnevelden en windmolens noodzakelijk om te voldoen aan de behoefte aan energie. Het is voor ons een voorwaarde dat omwonenden kunnen meedenken en op de één of andere manier profiteren van de opbrengsten. Net zo is het voor ons een voorwaarde dat we ook de omliggende natuur verbeteren. En dat bij zonnevelden de panelen op hoogte staan, zodat onder de panelen planten kunnen groeien en vee kan lopen.

Voor warmte zijn we voorstander van het gebruik van alternatieve bronnen, zoals oppervlakte- of afvalwater, of restwarmte van kassen. Ook zijn we voorstander van het lokaal omzetten of opslaan van (elektrische) energie, bijvoorbeeld met waterstof. Kritisch zijn we op houtstook en biomassa. Dit geldt ook voor het ongeremd boren voor aardwarmte.

Onze inzet bij meer schone energie:

  • Heusden klimaatneutraal in 2030 en voor 50% circulair in 2025.
  • Energiebesparing stimuleren en ondersteunen.
  • (voor)Financieren van kosten bij het zelf opwekken van energie.
  • Heusdenaren die door de hoge energierekening in de problemen komen, worden door de gemeente financieel ondersteund.
  • Omwonenden laten profiteren van de opbrengsten van energieprojecten en ook investeren in de natuur in de omgeving.
  • Gemeente geeft met eigen gebouwen en het eigen handelen het goede voorbeeld.

Energiearmoede.

Op dit moment zijn de energieprijzen ontzettend hoog. Daarom roepen we de gemeente op om inwoners die door deze hoge kosten in financiële problemen komen financieel te ondersteunen.

GroenLinks-PvdA Heusden: progressief, sociaal en groen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *