Leven in het buitengebied

Heusden heeft prachtige natuurgebieden zoals de Loonse en Drunense Duinen en het Vlijmens Ven. Noordelijk in onze gemeente meanderen stukken van het Oude Maasje en liggen drie oude eendenkooien. En de Zeedijk/Heidijk verbindt meerdere kernen. Hierdoor is het in onze gemeente prettig wonen, werken en verblijven. Verzuring, vermesting en verdroging vormen echter een bedreiging.

Rondom de kernen
De eigen identiteit van de verschillende Heusdense kernen draagt bij aan de kwaliteit van de gemeente. Wij vinden het belangrijk dat deze identiteit wordt beschermd. Met rond de kernen geen harde scheiding met de natuur, maar mogelijkheden voor recreatie, struin-/banjerzone en kleinschalige voedselproductie, zoals voedselbossen en pluktuinen.

Het boerenbuitengebied wat verder van de kernen
Veel agrariërs hebben te maken met grote opgaven zoals stikstof, klimaat en water. We willen de agrarische ondernemersbelangen meer in balans met de natuurwaarden. Geen uitbreiding van intensieve veeteelt of uitputtende landbouw, maar inzetten op natuur inclusief boeren. En de biodiversiteit in het buitengebied stevig omhoog. Meer verschillende gewassen, goed bodemgebruik, meer bloemrijke bermen en verbieden van bestrijdingsmiddelen zoals glyfosaat. Dan gaat voedselproductie samen met natuurherstel.

De natuurgebieden in Heusden
Zandverstuivingen met loof- en naaldbossen, heidevelden, kwelgronden met het pimpernelblauwtje, ons unieke vlindertje, oude eendenkooien en oude zeedijken. Het is in onze gemeente allemaal te vinden. Landschappen met planten en dieren die ergens anders amper voorkomen. Deze gebieden zijn enorm belangrijk voor de natuur en ook voor onze recreatie. Maar deze natuurgebieden staan onder grote druk van onder meer stikstof en deze recreatie. Daarom zetten we in op meer recreatie dicht bij de kernen en het weren van grootschalige en extra verkeertrekkende en natuurbelastende activiteiten.

Onze standpunten

  • De natuur is van levensbelang.
  • Gemeentegrond in buitengebied inzetten voor verduurzaming van agrarische bedrijven.
  • Meer ruimte voor verkoop van lokale producten.

Benieuwd hoe we dit precies gaan doen en wat daarbij onze inzet is? Kijk dan bij het thema ‘Buitengebied’ in het verkiezingsprogramma op onze website.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *