Bestrijden en voorkomen van armoede

Geldtekort en financiële problemen kan iedereen overkomen. Door onvoorziene omstandigheden als het verlies van een baan, echtscheiding of ziekte. Door iets niet helemaal handig te hebben aangepakt, of simpelweg door geboren te worden in een gezin met weinig geld. GroenLinks-PvdA Heusden vindt het onacceptabel als inwoners van Heusden in een (sociaal) isolement komen door een gebrek aan geld. Zeker voor kinderen mag gebrek aan geld nooit een belemmering zijn om deel te nemen aan sport, spel en cultuur.

Van wantrouwen naar vertrouwen
De bijstand, de (huidige) participatiewet en het minimumloon vinden wij niet voldoen. Wij zetten ons in voor een menselijker en ruimhartiger beleid. In onze eigen gemeente en ook landelijk. Gericht op een zo stabiel mogelijk inkomen. Met ruimte voor combinaties van scholing, zorg, betaald werk en onbetaalde activiteiten. Zonder bang te zijn voor een armoedeval. Met een fatsoenlijke behandeling van iedereen. Meer gebaseerd op vertrouwen en niet op wantrouwen.

Vanuit solidariteit
Inwoners met schulden willen we gerichter helpen. Wij zijn voorstander van het overnemen of kwijtschelden van schulden door de gemeente. Iedereen moet mee kunnen doen en bestaanszekerheid mag geen liefdadigheid zijn. Elke inwoner heeft recht op zekerheid.

Korte lijnen, snel en klantvriendelijk
Wij vinden het belangrijk dat als je hulp zoekt je die ook gemakkelijk kunt vinden. Juist ook als je nog niet diep in de schulden zit. Dat de drempel voor hulp laag is. Ook voor jongeren. Dus geen wirwar aan websites en naar elkaar verwijzende organisaties, maar één loket met heldere informatie. Wij investeren in deskundigheid en staan voor een integrale en vroege aanpak van geldproblemen en schulden, (sociaal) isolement en onderliggende problemen.

Ons standpunt: iedereen kan meedoen!
Met als inzet:

Hulp toegankelijker maken, met eenvoudigere formulieren.

  • De fraudedesk van Baanbrekers omvormen tot klantenservice.
  • Een regelvrije bijstand.
  • Volledige kwijtschelding van de gemeentelijke lasten.
  • Aanspraak op gemeentelijke regeling verhogen.
  • Vaker overname en/of kwijtschelding van schulden.

Benieuwd hoe we dit precies gaan doen? Lees meer in het verkiezingsprogramma via de link hieronder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *