Aangenomen motie GroenLinks-PvdA Heusden: Behoud sociale huurwoningen voor sociale huur

In de woonvisie van Heusden staat dat minimaal 25% van de geplande nieuwbouw wordt gereserveerd voor mensen met lagere inkomens. GroenLinks-PvdA Heusden vindt het belangrijk dat deze sociale huurwoningen, zolang als daar behoefte aan is, beschikbaar blijven voor de sociale huur. Met commerciële partijen die sociale huurwoningen bouwen, levert dat nu landelijk soms al problemen. En, met het nieuwe regeerakkoord wordt de kans dat sociale huurwoningen worden opgekocht of de huur marktconform wordt gemaakt groter.

Aedes, de vereniging van woningcorporaties, geeft aan dat het steeds vaker voorkomt dat commerciële partijen sociale huurwoningen bouwen. Niets mis mee zouden we kunnen zeggen; als die woningen maar gebouwd worden. Maar er kleven toch nadelen aan deze ‘commerciële sociale huurwoningen’. Bijvoorbeeld dat commerciële partijen zich aan minder regels hoeven te houden dan Woonveste zou moeten: zij hoeven bijvoorbeeld geen statushouders of mensen met een urgentieverklaring te plaatsen. 

Maar Aedes ziet een groter probleem, een veel subtieler probleem ook. Als een commerciële partij een huurwoning bouwt mag die woning na een x-aantal jaren (bijvoorbeeld vijftien jaar) worden overgeheveld naar de koopsector. Dan is die woning weer uit het zicht van mensen die er zo om zitten te springen. Vooralsnog hebben marktpartijen zich niet gemeld in Heusden. Maar ook in de toekomst zullen wij niet in die truc trappen! Daarom hebben wij een motie ingediend die stelt dat de gemeenteraad uitspreekt dat woningen die aanvankelijk zijn gebouwd als sociale huurwoningen niet later alsnog naar de koopsector worden overgeheveld.

De motie is aangenomen met eenentwintig stemmen voor en zes stemmen tegen.

GroenLinks-PvdA Heusden: progressief, sociaal en groen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *