Minder kwetsbaarheid op de arbeidsmarkt


De Grondwet geeft onze gemeente een belangrijke taak: bevordering van voldoende werkgelegenheid. Wat ons betreft reikt deze taak verder dan alleen het streven naar voldoende werkgelegenheid. Ook de kwaliteit en de stabiliteit van de werkgelegenheid zijn van belang. De kwetsbare positie van mensen met tijdelijke of nul-urencontracten en van zelfstandigen zonder personeel is ons een doorn in het oog.

Basisbaan
GroenLinks-PvdA Heusden vindt het hebben van werk niet alleen belangrijk vanwege het inkomen. Werk is de sleutel tot bestaanszekerheid, waardering, respect en deelname aan de samenleving. Met werk zijn mensen in staat een zelfstandig bestaan op te bouwen en hun talenten te ontwikkelen. Sommige mensen hebben in het streven naar zinvol werk en een fatsoenlijk inkomen een duwtje in de rug nodig. Wat ons betreft geeft de gemeente dat duwtje, zonder dat het ooit een douw wordt.

Dat duwtje kan bijvoorbeeld bestaan uit een basisbaan. Een basisbaan bestaat uit het in dienst nemen of detacheren van uitkeringsgerechtigden op een functie die niet concurreert met de vrije markt. Veel publieke organisaties zoals scholen, welzijnswerk, zorgorganisaties, culturele instellingen en sportvereniging hebben mogelijk werk te verrichten dat nu blijft liggen. Door de basisbaan kunnen mensen bijvoorbeeld werken als gebouw- of terreinbeheerder of ondersteuner bij scholen of buurthuizen.

Onze inzet voor werk en inkomen:
• Als iemand om welke reden dan ook niet de stap naar betaald werk kan zetten, is het streven dat ook hij of zij naar eigen vermogen nuttig werk doet;
• We kiezen voor wederkerigheid gebaseerd op menselijke waardigheid en gelijkwaardigheid;
• Omdat wij willen dat werk als zinvol wordt ervaren verwerpen wij de verplichte tegenprestatie in de vorm van het spreekwoordelijke papier prikken;
• Via de inkoop vragen wij leveranciers hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Dat kan bijvoorbeeld door het kansen bieden aan mensen met een afstand tot werk en het creëren van stages of werkervaringsplekken;
• Wij stimuleren ondernemers zo duurzaam en maatschappelijk verantwoord te ondernemen;
• De gemeente en Baanbrekers stellen vertrouwen en klantgerichtheid centraal.
GroenLinks-PvdA Heusden: progressief, sociaal en groen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *