De zorg is een punt van zorg

Zorg draait om mensen en niet om cijfers. Zorg hoort zonder dichtbij en laagdrempelig te zijn.

De gemeente faciliteert zorg door aanbieders bij elkaar te brengen. Dit gebeurt in onze gemeente via de organisatie met de naam “Bijeen”. Daar zijn alle organisaties op het gebied van zorg- en hulpverlening bij elkaar gebracht. Iedereen met een zorgvraag kan bij “Bijeen” aankloppen. Zij zorgen dan dat de inwoner met de juiste zorgaanbieder in contact wordt gebracht. Voor mensen die dat willen en kunnen is er voldoende ruimte om zelf de zorg te organiseren.

Het idee is goed, maar de uitvoering kan beter. Wachtlijsten moeten korter en dat betekent ook dat de gemeente meer middelen beschikbaar moet stellen. Op deze wijze zet de gemeente zich in om de aangeboden zorg toegankelijk te maken, juist voor hen die de weg naar de instanties niet weten te vinden. Met een ruime taakopvatting, zeker waar het de zorg voor kinderen betreft. Vroegsignalering van situaties waar hulp/zorg nodig is, is in de werkwijze geborgd.

Marktwerking alleen als de markt werkt

Marktwerking in de zorg vereist bijzondere aandacht voor hoe de zorg wordt aanbesteed. Selecteer niet op de laagste prijs maar ga voor kwaliteit en innovatie. Inkoopbeleid zit dat vaak in de weg. Juist in haar inkoopbeleid kan de gemeente sturend zijn op méér kwaliteit en innovatie. Zorg is geen bulkproduct, maar maatwerk, geleverd door professionals die voldoende tijd en aandacht kunnen besteden aan alle mensen die aan hun zorg toevertrouwd worden. Een combinatie van mensen die een breed zicht op het zorgaanbod hebben en specialisten in deelgebieden is noodzakelijk om tot de juiste zorgverlening te komen.

Tot slot heeft GroenLinks-PvdA Heusden veel waardering voor mantelzorgers. Het is waardevol als mensen voor hun naasten zorgen. Maar niet als vervanging van de zorg zelf. Er blijft altijd ruimte om terug te vallen op professionals als mantelzorgers dat aangeven.

Onze inzet voor de zorg:

  • Verbeteren toegankelijkheid zorg via Bijeen;
  • Kortere wachtlijsten;
  • Aandacht voor aanbesteding zorg: op kwaliteit en innovatie;
  • Geschikte woningen zijn voor iedereen beschikbaar.

GroenLinks-PvdA Heusden: progressief, sociaal en groen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *