Naast de vertrouwenspersoon ook een ombudscommissie

Sinds 2015 heeft de gemeente Heusden een Vertrouwenspersoon Sociaal Domein (VSD) in de persoon van Bas Hagoort. De VSD is een aanvulling op de commissie bezwaarschriften van de gemeente, inwoners kunnen alleen naar deze commissie stappen als zij bezwaar willen maken tegen een gemeentelijk besluit. Op gedragingen mag die commissie niet ingaan. De vertrouwenspersoon handelt meer in de informele sfeer en heeft daarin diverse taken: ondersteuning bieden, klachten en bezwaren voorkomen en fungeren als vraagbaak voor inwoners.

De vertouwenspersoon Sociaal Domein is te bereiken via 06-20503113 of vertrouwenspersoon@heusden.nl.

De gemeente presenteert de VSD als volgt: ‘’Vindt u dat u onheus bejegend bent door Bijeen of een van haar medewerkers, dan kunt u een beroep doen op de vertrouwenspersoon sociaal domein. (…) De vertrouwenspersoon ondersteunt u als inwoner bij het bespreekbaar maken van de onvrede met (een medewerker van) Bijeen of de zorgaanbieder.’’

De vertrouwenspersoon staat mensen bij en adviseert de gemeente om zaken (waar mogelijk) beter aan te pakken. Hoewel wij als GroenLinks/PvdA-Heusden absoluut het nut inzien van de vertrouwenspersoon vinden wij dat er nog iets extra’s nodig is om ervoor te zorgen dat Heusdenaren hun recht kunnen halen. PvdA-raadslid Ronald Heesbeen daarover: ‘’Door het toeslagenschandaal zijn wij nog eens kritisch gaan kijken of wij op gemeentelijk niveau mensen makkelijk hun recht kunnen laten halen. Ook of juist mensen die geen juridische bijstand kunnen betalen. Een vertrouwenspersoon schiet in dat opzicht helaas tekort, want hij mag als puntje bij paaltje komt namelijk niet meer doen dan een inwoner bijstaan.’’

Waar kunnen we dan wel aan denken? Onze buurgemeenten Waalwijk en Den Bosch hebben een ombudscommissie; een gratis toegankelijke commissie die bestaat uit onafhankelijke deskundigen. Deze commissie gaat in op de gedraging van een bestuurder, een ambtenaar, een afdeling of dienst. Als een inwoner, (bewoners)organisatie, instelling, groepering of bedrijf er onderling met de gemeente niet uitkomt dan kan de stap naar de commissie gemaakt worden. Die commissie mag dan (anders dan de vertrouwenspersoon) hoorzittingen houden, onderzoeken starten en bemiddelen.

Een motie van GroenLinks/PvdA-Heusden om te onderzoeken of een dergelijke commissie ook in onze gemeente een lacune in de omgang met klachten kan opvullen is gelukkig aangenomen.

Wij gaan ons hard maken voor de komst van een Heusdense ombudscommissie. En, hopelijk hoeft de commissie weinig in actie te komen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *